Zdokonaľte svoje

obchodné a technické vedomosti

Zoznam školení 2N

2N: Access Commander - Rozšírené nastavenia
Open Seats

2N: Access Commander - Rozšírené nastavenia

12 máj 2021 11:00am - 12:00pm

Technické školenie, ktoré prebieha formou webinára. Dátum: 12. 5. 2021          Čas: 11:00 Trvanie: 45 minút Cena: zadarmo Čo...

2N: Access Commander - Integrácia
Open Seats

2N: Access Commander - Integrácia

13 máj 2021 11:00am - 12:00pm

Technické školenie, ktoré prebieha formou webinára. Dátum: 13. 5. 2021          Čas: 11:00 Trvanie: 45 minút Cena: zadarmo Čo...

2N: Prístupové systémy a domová komunikácia
Open Seats

2N: Prístupové systémy a domová komunikácia

27 máj 2021 9:00am - 10:30am

Prihláste sa na bezplatné on-line školenie spoločnosti 2N zamerané na prístupové systémy a domovú komunikáciu. Školenie bude prebiehať on-line...

2N: Technické školenie venované IP interkomom a prístupovým systémom (technické online školenie)
Open Seats

2N: Technické školenie venované IP interkomom a prístupovým systémom (technické online školenie)

24 jún 2021 9:00am - 1:00pm

Pripravili sme pro vás technické on-line školenie. Ide o interaktívnu videokonferenciu v trvaní približne 4 hodín. Na jednej strane sa nachádza...

WESTECH WEB