2N: Technický workshop venovaný IP interkomom a prístupovým systémom (Žilina)

2N: Technický workshop venovaný IP interkomom a prístupovým systémom (Žilina)

štvrtok, 12 sep 2024

9:00am – 4:00pm

Dátum: 12. 9. 2024 (štvrtok)

Čas: 09:00 h – 16:00 h

Miesto: BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA**** , J.M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina

Cena:  zadarmo (v cene je zahrnuté občerstvenie počas dňa, obed, študijný materiál a školiace sady 2N pre praktickú časť)

Maximálny počet účastníkov: 9

Školenie bude prebiehať formou workshopu. Účastníci budú rozdelení do 4 skupín, maximálne po 3 a budú mať k dispozícii 2N produkty na samostatne zadávanú prácu, pod dohľadom a vedením technika, špecialistu 2N.

Účastníci sa na workshope naučia zložiť zariadenie, nastaviť ho a zapojiť či vykonať jednoduché automatizácie. Na konci školenia sa zameriame aj na zložitejšie veci či projekty jednotlivých účastníkov školenia, ktorých zadania si môžete priniesť.

Program

  • Predstavenie portfólia produktov 2N – prezentácia
  • Základné technické informácie – krátka prezentácia
  • Montáž a zapojenie – workshop
  • Základné funkcie – workshop
  • Pokročilé funkcie – workshop

Povinná výbava účastníkov

1. Notebook so systémom Windows a ideálne s možnosťou inštalácie a LAN (RJ45)

2. Mobilný telefón so systémom Android alebo iOS – nepovinné, ale vhodné

Školiteľ:

Martin Hudec
Produkt manažér pre 2N, odborník s mnohoročnou praxou.

+ Technik špecialista z 2N, ktorý Vás prevedie technickou časťou.

O školení

  • Účelom tohto školenia je uviesť účastníkov do problematiky pasívnej časti počítačových sietí – štruktúrovaných kabeláží.
  • Prednášané informácie sú všeobecne platné naprieč trhom výrobcov a značiek. Školenie bude obsahovať zhrnutie teórie a štandardov potrebných pre pochopenie následných postupov a pravidiel pre prax.
  • Súčasťou školenia bude aj praktická ukážka spolu s vyhodnotením.

Na začiatku prebehne úvod do počítačových sietí vrátane typológie, komunikačných modelov a štandardizovaných protokolov.
Potom sa zorientujeme v štandardoch samotných štruktúrovaných kabeláží a hlbšie rozoberieme požiadavky týchto noriem na pasívne komponenty sietí.
Na základe teoretických vedomostí uvedieme pravidlá, ako navrhovať siete a odporúčané postupy pre samotnú inštaláciu.
Po zvládnutí tohto bloku si preberieme úskalia a požiadavky na testovanie štruktúrovanej kabeláže.

Súčasťou kurzu bude aj praktická časť, kde si budeme môcť vyskúšať všetko z predchádzajúceho bloku, po otestovaní modelovej úlohy vykonáme rozbor nameraných hodnôt a ich vyhodnotenie. Počas celého školenia bude priestor na otázky a diskusiu.

Event Category

2N

Event Location

BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA****
J.M. Hurbana 345/8
Žilina, Slovensko, 01001

Event Fees

FREE

Total Seats

9

Remaining Seats

9

WESTECH WEB