OXnet školenie - úvod do optických kabeláží - teória a prax (inštalácia, konektorovanie a meranie)

OXnet školenie – úvod do optických kabeláží – teória a prax (inštalácia, konektorovanie a meranie)

streda, 29 mar 2023

8:30am – 5:00pm

Dátum: 29. 03. 2023 (streda)

Čas: 08:30 h – 17:00 h

Trvanie: 8 hodín (+ prestávka na obed)

Miesto: Bratislava, Hotel Color, Pri Starom mýte 1, 831 04

Cena:  49 EUR

Maximálny počet účastníkov: 12

O školení

Účelom tohto školenia je uviesť účastníkov do problematiky tvorby optických trás používaných najčastejšie v štruktúrovaných kabelážach alebo PON sieťach.

Prednášané informácie sú všeobecne platné naprieč trhom výrobcov a značiek. Školenie bude obsahovať zhrnutie teórie a štandardov potrebných pre pochopenie následných postupov a pravidiel pre prax.

Súčasťou školenia bude aj praktická ukážka spolu s vyhodnotením.

Program školenia

Úvod do problematiky
Na začiatku prebehne úvod do problematiky optických trás, ich základného rozdelenia a štandardov popisujúcich túto oblasť.

Orientácia v pasívnych komponentoch
Ďalej sa zorientujeme v samotných pasívnych komponentoch optických sietí, ako sú káble, konektory či ostatné príslušenstvá a čiastočne sa budeme zaoberať aj aktívnymi prvkami pracujúcich s optickým rozhraním.

Inštalácia optických káblov
Na základe teoretických vedomostí uvedieme pravidlá, ako inštalovať optické káble. Hlavný dôraz bude kladený na samotné konektorovanie – metóda zvárania.

Metóda merania
Po zvládnutí tohto bloku si preberieme úskalia a požiadavky na testovanie hotových optických trás – metóda meraní útlmov i OTDR.

Praktická časť
Veľká časť kurzu bude venovaná praktickej časti, kde si budeme môcť vyskúšať všetko z predchádzajúceho bloku, po otestovaní modelovej úlohy vykonáme rozbor nameraných hodnôt a ich vyhodnotenie.

Počas celého školenia bude priestor na otázky a diskusiu.

Školiteľ:

Radovan Votava

  • Produkt manažér pre networking, odborník  s mnohoročnou praxou.

Podmienky registrácie

  • Z dôvodu obmedzenej kapacity a technicko-organizačných dôvodov je registrácia záväzná.
  • Storno je možné maximálne 4 dni pred začiatkom školenia.

Event Category

OXnet

Event Location

Bratislava, Hotel Color
Pri Starom mýte 1
Bratislava, Bratislava, 83104

Event Fees

FREE

Total Seats

999

Remaining Seats

999

WESTECH WEB